top of page
ג'וליה בלום דולה מעסה אישה בהריון

אני ג'וליה בלום, דולה מלוות הריון ולידה

הלידה היא מסע.


תהליך ההריון וההלידה הוא שער חשוב ומשמעותי בחייה של אישה.

זוהי נקודת ציון בקשר של אישה עם עצמה, עם הנשיות שלה, עם התינוק/ת, ועם בן או בת הזוג שלה.
מסע הלידה מעניק הזדמנות להתכונן לקראת האמא שאנו עתידות להיות. 
זהו רגע של חותם. 
לאורך ההיסטוריה נשים ילדו בתמיכה של נשים אחרות- מיילדות, דולות ונשים חכמות אחרות-

שהייתה להן חכמה אינטואיטיבית ועמוקה.

נשים העבירו את הידע מאחת לשנייה והיוו חלק אינטגרלי מסביבת הילודה.

כדולה ומלוות הריון ולידה, אני מציעה את החכמה הנשית הזו כפי שהיא מתבטאת אצלי.

אני מביאה את החיבור העמוק שלי לאגן, לרחם, את הידע על הגוף הנשי שיולד חיים ואת הידע שלי על הנפש של אישה ההופכת לאם, או מתפתחת ומתרחבת באמהות שלה.
אני שואפת לייצר עבור נשים מקום מכיל, אוהב וחם.

מרחב בטוח שמחבר לגוף הנשי, כל אחת בקצב שלה עם היופי שלה.

bottom of page